+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

W tym roku Towarzystwo Muzyczne im. Henryka  Wieniawskiego obchodzi swoje 60-te urodziny. 

Jest to jedna z najstarszych instytucji muzycznych w Polsce. Jako stowarzyszenie działa od 1960 roku, ale swoimi początkami sięga lat 80. XIX wieku.

Skupia ono twórców kultury i nauki, artystów, animatorów życia muzycznego i melomanów. Jest kontynuatorem tradycji najstarszego, poznańskiego, świeckiego stowarzyszenia muzycznego, powstałego 2 maja 1885 roku pod nazwą Koło Śpiewackie Polskie

W 1952 roku – z powodu braku odpowiednich warunków lokalowych w stolicy – do Poznania przeniesiono, zainicjowany w 1935 roku  w Warszawie, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Zadecydowały o tym także walory auli Uniwersytetu Poznańskiego i fakt, iż patron konkursu darzył Poznań i Wielkopolskę wyjątkową atencją (grał tutaj 16 razy).

W 1957 roku odbyła się, znów w Poznaniu, kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. By było to możliwe już na stałe, potrzebna była instytucja trwale za organizację konkurów odpowiedzialna.

Z woli m.in. środowiska kulturalnego i naukowego, obowiązki te podjęło i dotąd sprawuje, powstałe 12 listopada 1960 roku Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, które 17 lutego 1961 roku połączyło się z Poznańskim Towarzystwem Muzycznym. Wkrótce stało się ono też inicjatorem i współorganizatorem kolejnego konkuru – czyli Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. 

Obecnie, oprócz wspomnianych konkursów, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego organizuje liczne koncerty, recitale i nagrania. Do współpracy zaprasza wówczas muzyków z dalekiego świata, a także z najbliższego sąsiedztwa.

Fortepian w Ich saloniku muzycznym to ważny element wielu wydarzeń, a niestety poprzedni nie nadaje się już do renowacji 🙁

Jeśli możemy, dorzućmy się więc do składkowego prezentu urodzinowego dla instytucji, która w świecie kultury Poznania, Polski, ale i świata odgrywa ważną rolę – popularyzuje dorobek muzyczny Henryka Wieniawskiego  – polskiego kompozytora, skrzypka i pianisty. 

Link do zbiórki: pomagam.pl/wieniawskipiano

0
0
0
0