+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Cykl w 1050 rocznicę Chrztu Polski

O Chrzcie Polski, O Mieszku I, O Księżnej Dobrawie, O Chrześcijaństwie w Europie X wieku, O źródłach wiedzy historycznej – filmy dokumentalne, popularno-naukowe, edukacyjne.

 

W ramach kontynuacji projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”, w jubileuszowym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, przygotowaliśmy wraz z historykami 5 filmów, które w zwięzły i krótki sposób przybliżają obecną wiedzę na temat czasów, gdy kształtowała się nasza państwowość, nasza tożsamość narodowa. W filmach zagadnienia dotyczące historii Polski sprzed wieków prezentują prof. Hanna Kóćka-Krenz, prof. Tomasz Jasiński i prof. Tomasz Jurek. 

Scenariusz: Janusz Sidor
Reżyseria: Janusz Sidor
Zdjęcia: Rafał Cielek, Tomasz Siuda, Mirosław Basaj
Dron: Tomasz Siuda

Mapy: Andrzej Komendziński

Inscenizacje: Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego “AUREA TEMPORA”
Fragmenty inscenizacji z wydarzenia plenerowego „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski” na Ostrowie Tumskim w 2015 r. przygotowanego pod pieczą Opolskiego Bractwa Rycerskiego

Rysunki: Andrzej Sznejweis

Oprawa graficzna: Adam Draber

Oprawa muzyczna: Janusz Sidor
Muzyka: 
z projektu „Uwolnione dźwięki” Macieja Rychłego, Elisabeth Seitz, Mateusza Rychłego

Montaż: Adam Draber

Producent: Alina Mackiewicz

Lokalizacja: Poznań, Lednica, Giecz

Producent wykonawczy: Sidma na zlecenie Fundacji Artystyczno-Edukacyjnej PUENTA

Rok produkcji: 2016

Zdjęć dokonano: luty-marzec 2016

Czas trwania: 5 x 10′

 

Udział w filmach:
prof. Hanna Koćka-Krenz
prof. Tomasz Jasiński
prof. Tomasz Jurek

Filmy zrealizowane w ramach projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”  w 1050 rocznicę Chrztu Polski dofinansowano:

ze środków NCK w ramach programu „Chrzest 966”

z budżetu Miasta Poznania

Producent projektu - Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA

Mecenas projektu
 

 „Chrześcijaństwo w Europie X wieku”
O kształtowaniu się Europy w X wieku i roli Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w krzewieniu chrześcijaństwa . O Chrześcijaństwie jako pomoście między Starożytnością a Średniowieczem. O podstawowych zasadach chrześcijaństwa i ich roli w kształtowaniu się nowych struktur państwowych w europejskiej hierarchii politycznej. O wspólnych interesach naszego księcia Mieszka I i cesarza Ottona I, wynikających z posiadania wspólnych wrogów – plemion wieleckich.

 

„Mieszko I i państwo Piastów”
O pierwszych grodach słowiańskich na terenie Wielkopolski i ich stoliczności. O kompleksie pałacowo-sakralnym w Poznaniu. O podbojach terytorialnych pierwszych Piastów i Mieszka I. O sojuszach politycznych księcia Polan.

 

„Dobrawa i państwo Przemyślidów”
O rodzie Przemyślidów i ich bratobójczej historii. O księżniczce Dobrawie w świetle słów kronikarzy niemieckich, czeskich i polskich. O roli Dobrawy w przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I. O sytuacji politycznej księstwa Mieszka I i konieczności nawiązania związków politycznych z Cesarstwem poprzez Czechy.

 

„Chrzest Polski”
O hipotezach dotyczących miejsca chrztu Mieszka I na podstawie badań archeologicznych i zapisów rocznikarskich. O dacie chrztu. O tym czy Mieszko ochrzcił się w Saksonii, czy u siebie w księstwie Polan. O tym gdzie mógł odbyć się chrzest – w Poznaniu, czy na Ostrowie Lednickim i dlaczego nie w Gnieźnie.

 

„Źródła wiedzy o początkach Polski”
O roli badań archeologicznych i ich wynikach. O dokumentach pozostałych z dawnych czasów. O problemach historyków w opisie początków Państwa Polskiego. O tym czym są tablice paschalne i roczniki. O tym, że nic nie zachowało się z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. O rocznikach krakowskich – roczniku dawnym i roczniku kapituły krakowskiej. O najstarszych polskich źródłach pisanych.

 

Pokazy publiczne filmu: pierwsza publiczna prezentacja cyklu miała miejsce na Targach Edukacyjnych w Poznaniu w ramach “Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla dzieci, młodzieży i rodziców” w dniach 18-20.03.2016 roku.

Internet: Na stałe cykl jest opublikowany na Platformie Internetowej o-nauce.pl

 

0
0
0
0