+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Czysta energia – cykl filmów popularnonaukowych

Pojęcie energii to współcześnie zespół zagadnień dotyczących jej źródeł, produkcji, przesyłu, handlu i wykorzystania w wielu przestrzeniach ludzkiej codzienności. Energia to zagadnienia technologii jej wytwarzania, transportu i racjonalnego korzystania z niej, tak w sensie przemysłowym jak i indywidualnym. W czasach, w których zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, a tradycyjne źródła wyczerpują się w sposób gwałtowny, kiedy tzw. tradycyjne sposoby wytwarzania energii mogą stanowić jedno z zagrożeń równowagi środowiska przyrodniczego, priorytetem stało się szukanie i badanie możliwych, nowych źródeł odnawialnych oraz technologii efektywnego pozyskiwania z nich energii.

Energia “czysta”, to taka, której źródła, możemy – w uproszczeniu – traktować, jako niewyczerpujące się. To też taka energia, która w toku produkcji, przesyłu, dystrybucji, przetwarzania, nie przynosi – w sposób ewidentny – negatywnych skutków czy zagrożeń dla naturalnego środowiska. 


Scenariusz:
Janusz Sidor
Reżyseria: Janusz Sidor
Zdjęcia: Mirosław Basaj, Mirosław Kubiak
Dźwięk: Maciej Woronowicz, Adam Kubiak

Oprawa graficzna: Dariusz Jakubiak, Kuba Szada-Borzyszkowski
Oprawa muzyczna: Wojciech Kaszuba
Montaż: Dariusz Jakubiak, Adam Draber

Producent:
Alina Mackiewicz

Lokalizacja:
 Poznań, Wrocław

Zdjęcia wykonano: czerwiec-sierpień 2011 oraz lipiec-październik 2012

Producent: SIDMA
Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 5 x 26 min

 

Udział w filmie:
prof. Paweł Rudawy – astronom – Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Marek Ziółek – Wydział Fizyki UAM, Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej
prof. Andrzej Muszyński – geolog – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. Józef Górski – hydrogeolog – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – fizyk – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
dr inż. Artur Olesienkiewicz – Laboratorium Biogaz Zeneris 
prof. dr hab. Stanisław Jeżowski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler – botanik – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. Leszek Kolendowicz – klimatolog – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. Tomasz Boczar – specjalista energetyki wiatrowej – Uniwersytet Opolski
prof. Andrzej Mizgajski – geograf – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Witold Szczuciński – geolog – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Piotr Dybczyński – astronom – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Cykl zrealizowany dzięki dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

„Czysta energia – Słońce”

Jest to film, w którym prezentujemy „Słońce”, jako źródło energii praktycznie dla ludzi niewyczerpalne i jednocześnie najczystsze. Na polskich przykładach pokazujemy jak to się dzieje, że promienie słoneczne zamieniać możemy w prąd czy ciepło. Opowiadamy o zasadach i metodach przetwarzania energii słońca w energię przydatną dla ludzi oraz dlaczego słońce jest źródłem powszechnym, lecz tak mało wykorzystywanym praktycznie, a przecież bez energii słońca, trudno sobie wyobrazić przyszłość polskiej i światowej energetyki.

„Czysta energia – Biomasa”

Tym razem prezentujemy sposoby pozyskiwania energii z biomasy oraz mówimy o zjawisku fotosyntezy. Za pomocą prostych schematów i animacji staramy się tłumaczyć gdzie i jak to się dzieje, że w roślinie jako efekt uboczny zachodzących w niej procesów chemicznych powstaje tlen, który wykorzystywany jest niemal przez wszystkie organizmy żywe na ziemi oraz jak kumulowana jest energia, którą człowiek nauczył się przekształcać w procesie fermentacji lub spalania w ciepło, prąd bądź biogaz.Na konkretnych przykładach pokazujemy jak funkcjonuje biogazownia i spalarnia biomasy w elektrociepłowni.

„Czysta energia – Woda”

Film opowiada o wodzie – zadziwiającej substancji na ziemi, której specyficzne wlaściwości powodują, że może być nośnikiem energii na wiele sposobów. Najważniejszą jej cechą jest to, że potrafi zmagazynować – niejako w sobie – ogromne ilości energii i oddawać ją w sposób ciągły. Ciekawe jest również samo pochodzenie wody. Najważniejsze jest jednak to, że od zarania dziejów wykorzystujemy wodę i odkrywamy coraz więcej nowych, technicznych sposobów otrzymywania dzięki niej energii niezbędnej człowiekowi. A tym co istotne, to przede wszystkim fakt, że energia wytworzona z wody jest energią czystą – tzn. w trakcie jej powstawania nie są emitowane do środowiska żadne szkodliwe substancje.

W filmie pokzujemy różne elektrownie wodne w Polsce oraz wraz z naukowcami mówimy o nowych, na razie trochę fantastycznych możliwościach wykorzystywania energii wody.

„Czysta energia – Geotermia”

Tematem tego filmu jest tak na prawdę ZIEMIA, z wnętrza której również możemy czerpać energię, tak niezbędną nam we współczesnym świecie. Ziemia, która znajduje się tuż pod naszymi stopami, okazuje się, że jest nam mniej znana, niż cała przestrzeń kosmiczna nas otaczająca.Jednocześnie jest to drugie, obok słońca, pierwotne źródło energii. Ziemia kryje w sobie olbrzymie pokłady energii, problem tylko w tym, aby nauczyć się ją efektywnie wykorzystywać. Z jednej strony poprzez źródła geotermalne, które mogą służyć nam zarówno do rekreacji, zdrowia jak i np. do ogrzewania całych miast. Z drugiej strony ciepło wnętrza ziemi możemy pozyskiwać również za pomocą pomp ciepła. Wszystko zależy jedynie od ludzkiej pomysłowości w opracowaniu odpowiednich technologii.

„Czysta energia – Wiatr”

Bohaterem filmu jest wiatr. Wiatr – czyli „…ruch powietrza o przeważającej składowej poziomej…”, czyli coś, co otacza nas zewsząd i jest stale wokół nas. Ludzie niemal od zarania dziejów, na wszystkich kontynentach, starali się podporządkować wiatr sobie, aby czerpać z niego korzyści. Żaglowce, młyny – przetwarzały energię niesioną przez wiatr na pracę potrzebną człowiekowi. Od kilkudziesięciu lat, człowiek zaczął również wykorzystywać wiatr do produkcji prądu, budując mniejsze bądź większe farmy wiatrowe.

 

Wszystkie filmy wraz z dodatkowymi artykułami i galeriami zdjęć do obejrzenia na Platformie Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM – www.o-nauce.pl

Materiał filmowy wykorzystywany jest również na zajęciach akademickich i szkolnych.

Seria została wydana również na płycie DVD

informacje o dystrybucji i możliwości nabycia DVD pod adresem sidma@sidma.pl 

 

0
0
0
0