+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Różnorodność biologiczna – drzewo

O drzewie, jego budowie, najważniejszych funkcjach i współegzystowaniu w określonym obszarze, w którym drzewo – z jednej strony samo jest elementem różnorodności biologicznej, a z drugiej stanowi odrębny ekosystem dla innych organizmów – w filmie, w którym oglądamy drzewo z zewnątrz, ale i staramy się dzięki mikroskopom zajrzeć do jego środka. 

Cykl składa się z następujących odcinków:

Scenariusz: Janusz Sidor
Reżyseria: Janusz Sidor
Zdjęcia: Rafał Cielek, Tomasz Siuda
Dron: Tomasz Siuda

Materiały zdjęciowe: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Grafika: Adam Draber

Oprawa muzyczna:
Janusz Sidor

Montaż: Adam Draber

Producent: Alina Mackiewicz

Lokalizacja:
 Poznań, Kórnik

Producent wykonawczy: Sidma na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Rok produkcji: 2015

Zdjęć dokonano: czerwiec – październik 2015

Czas trwania: 3 x 15 min 

 


Konsultacja naukowa:
 
dr Andrzej M. Jagodziński
Udział w filmach:
dr hab. Krzysztof Kujawa

Współpraca merytoryczna:
Gabriela Wojciechowska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Janusz Łakomiec, Małgorzata Walicht – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Piotr Śnigucki – Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Filmy zrealizowane zostały na zlecenie: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Różnorodność biologiczna zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD – czyli umową międzynarodową sporządzoną 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, określającą zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej) to

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych tzw. ekosystemach. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów (różnorodność ponad gatunkowa).

Zachowanie różnorodności biologicznej jest najistotniejszym warunkiem zachowania życia na Ziemi. A zachwianie równowagi, któregokolwiek elementu, nawet na najniższym poziomie, może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania i życia wszystkich organizmów. Z tego – jako ludzie – powinniśmy zdawać sobie sprawę szczególnie, ponieważ rozwój cywilizacyjny i co za tym idzie wpływ człowieka (jednego z elementów różnorodności biologicznej) na życie na Ziemi, od wieków już powoduje istotne zmiany w poszczególnych ekosystemach. Do tego stopnia wpływ człowieka na świat przyrody jest znaczący, że coraz częściej mówimy o antropocenie w odniesieniu do okresu geologicznego, w którym żyjemy.

Korzystając z drona staraliśmy się w filmie pokazać jak najpiękniejszą i najbardziej różnorodną stronę naszej przyrody, a w między czasie naukowcy przybliżają nam jej cechy  i znaczenie
www.o-nauce.pl/film/roznorodnosc-biologiczna,92

Każdy obszar ma swoją specyfikę, ekosystem o swoich specyficznych cechach, składzie i zależnościach. Dotyczy to również terenu Polski, która znajduje się się w tzw. strefie klimatycznej, umiarkowanej: chłodnej i wilgotnej (nemoralnej); z krótkim okresem mrozów, w której przeważa las liściasty klimatu umiarkowanego, zrzucający liście w zimie i roślinność odporna na mróz. Drzewo jest więc w naszych warunkach ważnym elementem różnorodności biologicznej.

O drzewie, jego budowie, najważniejszych funkcjach i współegzystowaniu w określonym obszarze, w którym drzewo – z jednej strony samo jest elementem różnorodności biologicznej, a z drugiej stanowi odrębny ekosystem dla innych organizmów – w filmie, w którym oglądamy drzewo z zewnątrz, ale i staramy się dzięki mikroskopom zajrzeć do jego środka www.o-nauce.pl/film/drzewo,91

Drzewo w przyrodzie najlepiej radzi sobie samo. Niestety jednak, przez wieki,  gospodarka człowieka spowodowała znaczne uszczuplenie zasobów drzewostanu w naszym otoczeniu. Okazuje się więc, że obecnie musimy zadbać o odpowiednie dosadzenia drzew zarówno na obszarach leśnych, jak i w miastach. By drzewo zdrowo i pięknie rosło, abyśmy mogli z radością korzystać ze wszystkich jego walorów musi być odpowiednio pielęgnowane – już na etapie przygotowania sadzonki, następnie samo sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, a ze względu na inwazyjność ludzkiego otoczenia, szczególnie w pierwszych latach, nie powinniśmy o zapominać o stałej trosce o młode drzewko. W związku z tym wybraliśmy się do profesjonalnych szkółek przygotowujących różne sadzonki oraz pokazujemy i omawiamy w filmie jak powinno wyglądać sadzenie i o czym musimy pamiętać, by za kilkadziesiąt lat drzewa wokół nas były zdrowe i dorodne, by służyły nam swoim pięknem, cieniem oraz by wraz z innymi roślinami dostarczało nam odpowiednią ilość tlenu do atmosfery www.o-nauce.pl/film/sadzenie-drzew,90

 

Projekcje i pokazy: w ramach projektów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa

Wydawnictwo DVD w wersji polskiej

Internet: Na stałe film jest opublikowany na Platformie Internetowej o-nauce.pl

0
0
0
0