+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Tytus Hrabia Działyński

Biograficzny film dokumentalny o człowieku, z którego idei przeobrażonych w konkretne dzieła, korzystamy do dziś – Biblioteka Kórnicka, przebudowany Zamek w Kórniku, Park – Arboretum, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Scenariusz: Janusz Sidor
Reżyseria: 
Janusz Sidor 
Zdjęcia i światło: 
Paweł Rybarczyk

Dźwięk i oprawa muzyczna: 
Krystian Musiał
Muzyka: utwory z płyt „Saska bombonierka” i „Sarmatia triumphans” w wykonaniu Orkiestry Accademia dell’ Arcadia

Montaż i oprawa graficzna: Dariusz Jakubiak

W filmie wykorzystano materiały ikonograficzne i obrazy:

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
„Widok Berlina z dachu Altes Museum”  –  Ludwig Most
„Targ na konie” – Jan Piotr Norblin
„Scena sejmikowa”- Jan Piotr Norblin
„Targ na Pradze” – Jan Piotr Norblin
„Widok Warszawy z dachu TPN” – Fryderyk Skarbek

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
“Nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu” –  Marcello Bacciarelli
„Adiutant sztabowy z 1830 roku” – Maksymilian Gierymski
„Masztalerz z końmi Działyńskich w Kórniku”  – Juliusz Kossak

ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
„Noc listopadowa” – Wojciech Kossak
„Bitwa pod Grochowem” – Bogdan Pawłowicz Willewalde

ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
„Bitwa pod Ostrołęką” – Karol Malankiewicz
„Poznańscy ułani z przewodnikiem” – Juliusz Kossak

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Toruniu
„Bitwa pod Ostrołęką” – Juliusz Kossak

ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
„Jan Kiliński prowadzi jeńców rosyjskich przez ulice Warszawy” – Wojciech  Kossak

ze zbiorów prywatnych
„Zwiad ułanów poznańskich z 1831 roku” – Juliusz Kossak
„Pytanie o drogę” – Wojciech Kossak
„Szarża jazdy poznańskiej pod Rajgrodem 1831” – Juliusz Kossak

ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku
rysunki Kajetana Wincentego Kielisińskiego oraz rękopisy i starodruki

Grafiki i ryciny ze zbiorów:
Biblioteki Narodowej w Warszawie
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu
Fotografie Tytusa Działyńskiego z kolekcji Pana Janusza Przewłockiego

Teksty lektorskie na podstawie:
„Tytus Działyński” – Stanisława Kazimierza Potockiego i Barbary Wysockiej
„Zamek w Kórniku” – Róży Kąsinowskiej
„Pamiętników Biblioteki Kórnickiej”

Producent: Alina Mackiewicz

Lokalizacja: Kórnik, Konarzewo, Poznań, pałac w Głuszynie, ruiny zamku na wyspie Jeziora Góreckiego

Producent wykonawczy: Sidma na zlecenie Fundacji Zakłady Kórnickie i Powiatu Poznańskiego

Rok produkcji: 2010

Zdjęcia wykonano: wrzesień – październik  2010

Czas trwania: 47 min 

Udział w filmie:

prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski
dr  Przemysław Matusik
Edyta Bątkiewicz

Podziękowania za pomoc w realizacji filmu dla: 

Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w Kórniku 
Wielkopolskiego Parku  Narodowego 
Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

Film został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu:

Powiatu Poznańskiego

 

 

Tytus Działyński to jeden z najwybitniejszych bohaterów swoich czasów – szalony patriota, walczący wszędzie tam, gdzie uważał, że można zwyciężać zaborcę. Wraz z innymi Wielkopolanami brał czynny udział w Powstaniu Listopadowym, do którego zgłosił się jako jeden z pierwszych, walcząc następnie między innymi w bitwie pod Grochowem. Jednocześnie człowiek dobrze wykształcony, o szerokich horyzontach, erudyta i miłośnik książek. Kupował je wszędzie i w każdym czasie, tworząc dla narodu, z prywatnego swojego majątku, Bibliotheca Patria. Sam mając wiele ogłady, piękno kształtował wokół siebie, aranżując swój kórnicki zamek i park, wzorem pałacu Czartoryskich w Puławach, i jeszcze lepiej, korzystając przy tym z pracy głównie miejscowych rzemieślników, których kształcił za własne pieniądze.

Film pokazuje Tytusa Działyńskiego, jako spadkobiercę rodu wielkich patriotów, który swoim życiem nie tylko kontynuował dokonania przodków, ale żyjąc w okresie, gdy Polska nie istniała na mapach Europy potwierdzał, że patriotyzm i umiłowanie ojczyzny to sprawy nadrzędne, którym można i należy się poświęcić, bez względu na konsekwencje osobiste.

Zdjęcia do filmu zostały zrealizowane w Wielkopolsce, w miejscach, które pamiętają Tytusa Działyńskiego – Pałac Działyńskich w Poznaniu, pałac w Konarzewie, pałac w Głuszynie, ruiny zamku na wyspie Jeziora Góreckiego i oczywiście jego największe architektonicznie dzieło – Zamek w Kórniku. Film jest bogato ilustrowany ikonografią i dziełami polskiego dziedzictwa narodowego, ukazującymi istotne dla Polski wydarzenia z historii, w których uczestniczył Tytus Działyński.

Film w reżyserii Janusza Sidora, zrealizowany został dla Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

Emisje filmu na antenach: TVP HISTORIA, TVP POZNAŃ 

Wydawnictwo DVD w wersji polskiej

Internet: Na stałe film jest opublikowany na Platformie Internetowej o-nauce.pl

0
0
0
0