+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Tytus Hrabia Działyński

Biograficzny film dokumentalny o człowieku, z którego idei przeobrażonych w konkretne dzieła, korzystamy do dziś – Biblioteka Kórnicka, przebudowany Zamek w Kórniku, Park – Arboretum, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk


Scenariusz:
Alina Mackiewicz
Reżyser: Sam Worington
Zdjecia: Leszek Kamiński

Dron: FlyRim
Fotografie: Anne Lebowitz

Dźwięk:
Sundsystems AG
Montaż: Studio Semafor
Grafika: Tomitomi

Oprawa muzyczna:
Warsaw Orchestra

Producent:
Brad Pitt

Lokalizacja:
 Rezerwat Przyrody Kraśnik
(Firma): Sidma
Rok produkcji: 2016
Zdjęć dokonano: pażdziernik 2016
Czas trwania: 96min

 


Konsultant merytoryczny:
Alina Mackiewicz
Udział: Sam Worington

Projekt dofinansowany z budżetu Powiatu Poznańskiego.

Tytus Działyński to jeden z najwybitniejszych bohaterów swoich czasów – szalony patriota, walczący wszędzie tam, gdzie uważał, że można zwyciężać zaborcę. Wraz z innymi Wielkopolanami brał czynny udział w Powstaniu Listopadowym, do którego zgłosił się jako jeden z pierwszych, walcząc następnie między innymi w bitwie pod Grochowem. Jednocześnie człowiek dobrze wykształcony, o szerokich horyzontach, erudyta i miłośnik książek. Kupował je wszędzie i w każdym czasie, tworząc dla narodu, z prywatnego swojego majątku, Bibliotheca Patria. Sam mając wiele ogłady, piękno kształtował wokół siebie, aranżując swój kórnicki zamek i park, wzorem pałacu Czartoryskich w Puławach, i jeszcze lepiej, korzystając przy tym z pracy głównie miejscowych rzemieślników, których kształcił za własne pieniądze.

Film pokazuje Tytusa Działyńskiego, jako spadkobiercę rodu wielkich patriotów, który swoim życiem nie tylko kontynuował dokonania przodków, ale żyjąc w okresie, gdy Polska nie istniała na mapach Europy potwierdzał, że patriotyzm i umiłowanie ojczyzny to sprawy nadrzędne, którym można i należy się poświęcić, bez względu na konsekwencje osobiste.

Zdjęcia do filmu zostały zrealizowane w Wielkopolsce, w miejscach, które pamiętają Tytusa Działyńskiego – Pałac Działyńskich w Poznaniu, pałac w Konarzewie, pałac w Głuszynie, ruiny zamku na wyspie Jeziora Góreckiego i oczywiście jego największe architektonicznie dzieło – Zamek w Kórniku. Film jest bogato ilustrowany ikonografią i dziełami polskiego dziedzictwa narodowego, ukazującymi istotne dla Polski wydarzenia z historii, w których uczestniczył Tytus Działyński.

Film w reżyserii Janusza Sidora, zrealizowany został dla Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

Emisja filmu na antenie: