+48 667 151 492 sidma@sidma.pl
100 lat temu – w Warszawie już wolna Polska, w Poznaniu przygotowania do walki o wolność

Fotografia tzw. Nowego Ratusza w Poznaniu – nieistniejącego obecnie budynku na Starym Rynku w Poznaniu. Obiekt powstał po wyburzeniu w 1890 roku, grożącego zawaleniem budynku Wagi Miejskiej. Był usytuowany obok “Starego Ratusza”, po jego zachodniej stronie. Pełnił funkcję siedziby władz miejskich. Został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej. Po wojnie postanowiono go nie odbudowywać. W jego miejscu odbudowano za to budynek Wagi Miejskiej. (fot. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)

Przewrót rewolucyjny poważnie osłabił spoistość armii niemieckiej i sprawność administracji pruskiej. W całych Niemczech władza przeszła w ręce rad robotników i żołnierzy. W dniu 11 listopada w Poznaniu powstał Wydział Wykonawczy Rady Robotniczo-Żołnierskiej (RRŻ). Polacy znaleźli się jednak w nim w mniejszości. W dniu 13 listopada Grupa Palucha w porozumieniu z POW zaboru pruskiego dokonała zamachu na to ciało zmuszając do usunięcia z niego 4 Niemców I zastąpienia ich przez 4 Polaków. W ten sposób do WW RR-Ż wszedł również Paluch, który został kontrolerem Dowództwa V Korpusu Armii w Poznaniu. Miał on możliwość wglądu w tajne sprawy wojskowe i wywierał duży wpływ na podejmowane decyzje. Inny spiskowiec H. Grześkowiak działał w Komendzie Miasta na Placu Wilhelma I przekazywał informacje z tego ośrodka.
Antoni Czubiński: Mieczysław Sylwester Paluch (1888-1942). Organizator Powstania Wielkopolskiego i II Powstania Śląskiego W: Zrodziła ich Ziemia Mogileńska, Poznań 1997 r. s.232.

0
0
0
0