+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Sierpień 2019 roku to 300-lecie przybycia do Poznania pierwszych Bambrów. Oto kilka zdjęć z parady, zorganizowanej 04.08.2019 r., z tej okazji w Poznaniu dzięki Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania

W XVII wieku — jednym ze źródeł dochodów Poznania były należące do niego wsie. Ich całkowite zniszczenie i wyludnienie w początkach XVIII wieku, spowodowane wojną północną, a następnie zarazą, pozbawiły miasto płynących z nich zysków. Aby zasiedlić i odbudować wsie (obecnie dzielnice miasta) władze miejskie postanowiły sprowadzić osadników zza zachodniej granicy, którzy już wcześniej osiedlali się małymi grupami w Polsce. Wydano odezwę skierowaną do państw niemieckich, w tym głównie do Bambergu w południowej Frankonii. Wybór tego regionu został podyktowany prawdopodobnie namową biskupa poznańskiego Krzysztofa Szembeka. Przebywając w Bambergu, zauważył on, że mimo urodzajnej ziemi i bogatych gospodarstw wielu chłopów żyło bardzo biednie. Wynikało to z zakazu dzielenia ziemi między dziećmi — dziedziczył tylko jeden z synów. Pierwszy kontrakt między miastem a osadnikami wsi Luboń, zawarty został 1 VIII 1719 r. Na zaproszenie władz miasta Poznania w latach 1719 do 1753, kilkoma falami przywędrowali rolnicy z okolic Bambergu, nazwani z racji swego pierwotnego miejsca zamieszkania Bambrami (w XIX wieku nazwą tą określano już wszystkich rolników mieszkających we wsiach poznańskich) [za http://www.poznan.pl/…/tu…/historia-bambrow,p,4791,4792.html]

4
0
1
0