+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

W tym roku przypada 100 rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego. Jego dowódcą był Alfons Zgrzebniok, którego sylwetkę przypominamy w reportażu przygotowanym dwa lata temu w rocznicę jego śmierci. Powstanie na Śląsku wybuchło, bo Śląsk w 1919 roku nadal znajdował się pod władzą niemiecką, a tak bliska przecież Wielkopolska już wywalczyła sobie niepodległość. W kolejnych Powstaniach Śląskich udział brało wielu Wielkopolan, a pomoc dla powstańców śląskich wysyłana była od samego początku.

Zapraszamy do poznania losów Komendanta „Rakoczego” – http://www.o-nauce.pl/?p=3080

2017 rok –
w Województwie Opolskim — ogłoszony był
Rokiem Alfonsa Zgrzebnioka ps. Rakoczy.

0
0
0
0