+48 667 151 492 sidma@sidma.pl
13.XI.1918 roku – tzw. “Zamach na Ratusz” w Poznaniu

13.XI.1918 roku – tzw. “Zamach na Ratusz” w Poznaniu

100 lat temu – w Warszawie już wolna Polska, w Poznaniu przygotowania do walki o wolność Przewrót rewolucyjny poważnie osłabił spoistość armii niemieckiej i sprawność administracji pruskiej. W całych Niemczech władza przeszła w ręce rad robotników...