+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Henryk Wieniawski  – kompozytor i wirtuoz skrzypiec XIX wieku. W panteonie muzyki polskiej, ale i międzynarodowej, zajmuje On szczególne miejsce:

  • jako genialny skrzypek, uznawany przez współczesnych mu krytyków i miłośników muzyki za drugie wcielenie Niccolò Paganiniego, określany „poetą skrzypiec”
  • oraz jako kompozytor, który stworzył utwory znajdujące nadal ważne miejsce w muzyce światowej i repertuarach najwybitniejszych skrzypków.

SuvenirDePosen

Mimo iż w Poznaniu nigdy nie mieszkał (urodził się w Lublinie, uczył się między innymi w Paryżu, pracował w Brukseli, koncertował po całej Europie i USA, zmarł w Moskwie, pochowany w Warszawie) , mimo że zagrał tu kilkanaście zaledwie koncertów, to właśnie Poznań umiłował Go szczególnie.

Tutaj od 1952 roku odbywają się regularnie Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego organizowane przez Towarzystwo Muzyczne Jego imienia.

Tutaj też upamiętniane są różne jubileusze związane z wydarzeniami z Jego życia – z urodzinami, koncertami ….
Co roku – lipiec to miesiąc, gdy pamięć o Henryku Wieniawskim szczególnie ożywa, bo wówczas przypada rocznica Jego urodzin.

W minionym roku Towarzystwo Muzyczne zaprosiło Poznaniaków na tort w 180 rocznicę urodzin Henryka Wieniawskiego i już po raz kolejny z wieży Poznańskiego Ratusza zabrzmiał wówczas utwór jego kompozycji „Souvenir de Posen” . Chyba świadczy to o tym, że i Poznań musiał być choć trochę bliski Wieniawskiemu 🙂

A już wkrótce, bo plakat-15-miedzynarodowy-konkurs-skrzypcowy-im-h-wieniawskiego-20168.X.,  rozpocznie się kolejny, tym razem jubileuszowy XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Jego imienia, do którego zgłosiło się ponad 250 młodych skrzypaczek i skrzypków, reprezentujących czterdzieści krajów. Spośród nich w przesłuchaniach preselekcyjnych zakwalifikowanych zostało 51 osób. Przewodniczącym Jury tegorocznego konkursu będzie ponownie Maxim Vengerov, a zaszczytny tytuł Honorowego Przewodniczącego przyznany został współczesnemu polskiemu kompozytorowi, dyrygentowi i pedagogowi muzycznemu – Krzysztofowi Pendereckiemu.

Szczegóły o programie i uczestnikach konkursu znaleźć można na stronie organizatora – Towarzystwa Muzycznego – http://www.wieniawski-competition.com/konkurs-skrzypcowy/

0
0
0
0